ΑΣΕΠ: 724+600 προσλήψεις μόνιμων στο Yπoυργείο Οικονομικών (Διαγωνισμός)

ΑΣΕΠ 6Κ/2021: Προκήρυξη για 115 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών

Προετοιμάζεται η άμεση έκδοση δύο προκηρύξεων για την πρόσληψη 1.324 μονίμων υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών.

Tα δεδομένα:

  • Οι δύο διαγωνισμοί αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  • Θα προσληφθούν 1.324 μόνιμοι με δύο προκηρύξεις.
  • Έως το τέλος Ιανουαρίου θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ τα σχετικά (επίσημα) αιτήματα, προκειμένου να γίνει η τελική επεξεργασία των προκηρύξεων.
  • Το πρώτο βήμα για την έκδοση των προκηρύξεων έγινε – πριν λίγες μέρες-με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του αριθμού των θέσεων και των ειδικοτήτων που θα διατεθούν στα προστατευμένα άτομα του ν.2643/98.
  • Με την πρώτη προκήρυξη θα επιλεγούν 724 μόνιμοι υπάλληλοι, με τη δεύτερη 600.
  • Οι ειδικότητες που, κυρίως, θα ζητηθούν είναι: ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Τελωνειακών, ΔΕ Εφοριακών
  • Η διενέργεια των προσλήψεων θα γίνει εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, κατά τα πρότυπα των προκηρύξεων «Κ»

Σημαντικό: Οι ειδικότητες Τελωνειακών και Εφοριακών είναι διοικητικές θέσεις. Συμμετέχουν οι υποψήφιοι που σε άλλες προκηρύξεις, θα συμμετείχαν (με τα πτυχία τους) σε θέσεις Διοικητικού ή Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού. Αυτό αφορά και τις τρεις κατηγορίες: ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,