ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – ΑΛΕΞΙΑΔΗ: Ανοίγει ο δρόμος για την δημιουργία ενός αυτόνομου φορέας Δημοσίων Εσόδων στη θέση της ΓΓΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ - ΑΛΕΞΙΑΔΗ: Ανοίγει ο δρόμος για την δημιουργία ενός αυτόνομου φορέας Δημοσίων Εσόδων στη θέση της ΓΓΔΕ.

01/03/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ - ΑΛΕΞΙΑΔΗ: Ανοίγει ο δρόμος για την δημιουργία ενός αυτόνομου φορέας Δημοσίων Εσόδων στη θέση της ΓΓΔΕ.

Με κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης προβλέπεται η σύσταση και η συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου που θα καθορίζει επακριβώς:

α) τη νομική μορφή, την οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του νέου φορέα,

β) τις εξουσίες και τις λειτουργίες του επικεφαλής και του Συμβουλίου του φορέα

γ) τη σχέση του φορέα με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς

δ) την ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα και τη σχέση του με τη δημόσια διοίκηση.

Σημειώνεται ότι την δημιουργία ενός αυτόνομου φορέα δημοσίων εσόδων στη θέση της σημερινής ΓΓΔΕ προβλέπει το Μνημόνιο ΙΙΙ που υπέγραψε η κυβέρνηση τον περασμένο Αύγουστο. Μάλιστα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί στο Μνημόνιο, η θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας για την δημιουργία του νέου αυτού φορέα θα έπρεπε να είχε γίνει από τον Οκτώβριο του 2015.

Αναλυτικά, το Μνημόνιο ΙΙΙ αναφέρει τα παρακάτω για το νέο αυτόνομο φορέα δημοσίων εσόδων:

«Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζονται:

α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα·

β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου·

γ) η σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς·

δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση·

ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του, με τη δική του Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και νέο τρόπο χρηματοδότησης για την εναρμόνιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋπολογισμού·

στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο.

Έως τον Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα διορίσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του νόμου (βασικοί ανθρώπινοι πόροι, προϋπολογισμός) περί του αυτόνομου φορέα διαχείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικός έως τον Ιούνιο του 2016».

Πηγή: www.fmvoice.gr