ΑΣΕΠ: Απεστάλη για να εκδοθεί σε ΦΕΚ η προκήρυξη 1Γ/2017 για 548 μόνιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών στην Α.Α.Δ.Ε.

asep prokythxh 1EG 2017

23/11/2017

asep prokythxh 1EG 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

 

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

 

Πίνακας Θέσεων

 

Πηγή: www.asep.gr