Πώς θα ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ από το φόρο για ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ στη δήλωση του 2017.

aneisprakta enoikia

08/05/2018

aneisprakta enoikia

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις ιδιοκτητών, οι οποίοι βαρύνονται με ανείσπρακτα ενοίκια, τα οποία δεν έχουν καταβάλει οι μισθωτές των ακινήτων τους.

 

Σε αυτή την περίπτωση, πριν υποβληθεί η φορολογική δήλωση από φυσικά πρόσωπα για το 2017 – προθεσμία έως 2 Ιουλίου και με πρόστιμο έως το τέλος του 2018 -, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να έχουν προχωρήσει στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες απέναντι στον ενοικιαστή και στη συνέχεια να προσκομίσουν το συγκεκριμένο έγγραφο – δικαστική απόφαση στη ΔΟΥ, ώστε να το καταθέσουν ως συνοδευτικό στοιχείο στην αίτηση που θα υποβάλλουν στην αρμόδια διεύθυνση φορολογίας εισοδήματος.

 

Όταν ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες ενέργειες, η ΔΟΥ θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη σχετική επιλογή στο έντυπο Ε2, προκειμένου οι φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία να μη φορολογηθούν για τα ανείσπρακτα ενοίκια. 

 

Απαλλαγή από τη φορολογία

Επομένως, εφόσον ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, οι φορολογούμενοι, δεν φορολογούνται για τα ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει στη διάρκεια του 2017.

 

Επί της ουσίας τα ανείσπρακτα ενοίκια δηλώνονται σε ξεχωριστούς κωδικούς, εκτός από το έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Σε ό,τι αφορά το Ε2 δηλώνονται στη στήλη 16 της πρώτης σελίδα, ενώ στο Ε1 δηλώνονται στους κωδικούς 125 και 126, του πίνακα 4Δ2 στην 3 σελίδα του εντύπου.

 

Τι θα συμβεί για όσους δεν προβούν στη δήλωση

Για όσους δεν προχωρήσουν στην παραπάνω διαδικασία, τότε εφαρμόζεται συνετελεστής φορολογίας από 15% έως και 45%,  ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα εισοδήματα, ούτως ώστε να δημιουργηθεί η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης από 2,2% έως και 10% ανάλογα με τα συνολικά ετήσια εισοδήματα του φορολογούμενου.

 

Δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αλλά θα πρέπει να κατατεθεί χειρόγραφη στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθει και έως το τέλος του 2018. Ωστόσο οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με τα εξής πρόστιμα:

– 100 ευρώ για ιδιώτες

– 250 ευρώ για επαγγελματίες που διατηρούν ατομική επιχείρηση

– 500 ευρώ για εκείνους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

 

Υποχρεωτική η δήλωση για ανείσπρακτα ενοίκια προηγουμένων ετών

Αναφορικά με τα ανείσπρακτα ενοίκια προηγουμένων ετών – π.χ. 2016 – είναι υποχρεωτική η δήλωσή τους, ώστε να φορολογηθούν για το 2017, με βάση την κλίμακα του συγκεκριμένου έτους. Διευκρινίζουμε ότι τα συγκεκριμένα ανείσπρακτα ενοίκια παρελθόντων ετών, δεν απαλλάσσονται πλέον του φόρου, καθότι οι ιδιοκτήτες τους, θα έπρεπε να έχουν προβεί στη συγκεκριμένη διαδικασία κατά το έτος, στο οποίο υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος αναφοράς.

Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα η διαδικασία διαφοροποιείται, καθώς θα πρέπει να προχωρήσουν σε διαφορετικές διαδικασίες, ούτως ώστε τα ανείσπρακτα ενοίκια να χαρακτηριστούν ως επισφάλειες και εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους.

 

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για να δηλώσει κανείς τα ανείσπρακτα ενοίκια, θα πρέπει να διαθέτει:

  • Είτε δικαστική απόφαση ειρηνοδικείου ή πρωτοδικείου, η οποία θα καταδικάζει σε έξωση τον ενοικιαστή και σε καταβολή των οφειλομένων.
  • Είτε διαταγή απόδοσης ή πληρωμής από ειρηνοδικείο ή πρωτοδικείο, η οποία θα καταδικάζει τον ενοικιαστή να αποδώσει το ακίνητο και να πληρώσει τα οφειλόμενα.
  • Εναλλακτικά θα πρέπει την τελευταία ημέρα πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να καταθέσει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.

Ασύμφορη η διαδικασία για μικροποσά

Ωστόσο, εάν το ποσό της οφειλής είναι μικρό – π.χ. 100-200 ευρώ -, κρίνεται ασύμφορη η συγκεκριμένη διαδικασία διότι η αμοιβή του δικηγόρου, καθώς και το παράβολο που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπερβούν σημαντικά σε κόστος, την οφειλή.

 

Προσοχή για το διάστημα που ακολουθεί τη δικαστική απόφαση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, εάν κάποιος εμφανίζει ανείσπρακτα ενοίκια για παράδειγμα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2017. Έχοντας προβεί στις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες, βγαίνει το Σεπτέμβριο η απόφαση. Παρά το γεγονός όμως ότι ο ιδιοκτήτης ζητούσε από τον ενοικιαστή να εγκαταλείψει το ακίνητο, εκείνος το έπραξε τελικά στο τέλος του έτους, π.χ. το Δεκέμβριο. Ωστόσο η απόφαση που έχει ο ιδιοκτήτης στα χέρια του,  αφορά μόνο σε οφειλές για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου. Με εγκύκλιό του ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι αναγνωρίζει και τους μήνες που ακολούθησαν από τον Ιούλιο έως και το Δεκέμβριο. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να αναγνωριστούν και οι υπόλοιποι μήνες, είναι να υφίσταται έκθεση δικαστικού επιμελητή, στην οποία να φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης προχώρησε σε αποβολή του ενοικιαστή από το ακίνητο.

 

Δεν αρκεί το ιδιωτικό συμφωνητικό ή απλή αποχώρηση από το ακίνητο

Εάν υπάρχει μόνο ιδιωτικό συμφωνητικό ή απλά ο ενοικιαστής αποχώρησε από το σπίτι, τότε αναγνωρίζεται μόνο το διάστημα που καλύπτει η δικαστική απόφαση, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2017. Σε κάθε περίπτωση, όσοι βαρύνονται με σημαντικα ποσά από ανείσπρακτα ενοίκια, θα πρέπει να καταφεύγουν σε δικαστικό επιμελητή, ώστε να ωφελούνται της απαλλαγής από το φόρο και για την ημερομηνία που ακολουθεί τη δικαστική απόφαση, την οποία καλύπτει η έκθεση του δικαστικού επιμελητή. 

 

Πηγή: www.forologikanea.gr