ΠΡΟΣΤΙΜΑ 500 και 1.000 ευρώ σε όσους δεν ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ και δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, καθώς και στη ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ φορολογικά στοιχεία.

h ekodhsh apodeixewn FPA

30/05/2017

h ekodhsh apodeixewn FPA

Την “τρύπα” στη φορολογική νομοθεσία που δεν προέβλεπε την επιβολή προστίμων για μη έκδοση αποδείξεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, όπως οι γιατροί, τα φροντιστήρια και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, προβλέπει διάταξη φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή. 

 

Για τις κατηγορίες επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, όπως οι παραπάνω, επί 2,5 χρόνια δεν προβλεπόταν η επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων!!!. Επιπλέον, δεν προβλεπόταν και η επιβολή προστίμου για τη διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης!!!

 

Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο προβλέπεται:

 

– Την επιβολή προστίμου σε κάθε επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος εντοπίζεται κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου να μην έχει εκδώσει αποδείξεις ή τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία ή να έχει εκδώσει ανακριβή φορολογικά στοιχεία και για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

 

– Την επιβολή προστίμου όταν διακινούνται αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστικών στοιχείων διακίνησης.

Το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και σε 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού φορολογικού συστήματος.

 

– Την επιβολή προστίμου 100 ευρώ σε κάθε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας δεν εξοφλεί με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τιμολόγια ή άλλα παραστατικά πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ.