200 «ΡΑΜΠΟ» ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ. ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

200 rampo sto kynhgi toy poikonmikoy egklhmatos

24/04/2017

200 rampo sto kynhgi toy poikonmikoy egklhmatos

Διακόσιοι «ράμπο» αναμένεται να ταχθούν στο πλευρό του οικονομικού εισαγγελέα, με τη δημιουργία μίας νέας δομής που έχει ως στόχο να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τις εισαγγελικές παραγγελίες, αλλά και να εστιάζει σε σημαντικές ποινικές και οικονομικές υποθέσεις. 

Τόσο η πραγματικότητα όσο και η… τρόικα ανέδειξαν την ανάγκη να διαχωριστεί ο οικονομικός εισαγγελέας από τη ΓΓΔΕ (η οποία μετονομάστηκε από 1/1/2017 σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και να δημιουργηθεί ένα σύστημα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος.

Η δομή θα απαρτίζεται από στελέχη του ΣΔΟΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας, λιμενικούς αστυνομικούς αλλά και επιστημονικό προσωπικό που θα έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που μπορεί να είναι χρήσιμο για το έργο τους χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και επαγγελματικού απορρήτου. Θα είναι αρμόδια να ερευνά τις εισαγγελικές παραγγελίες που θα φθάνουν από τους οικονομικούς εισαγγελείς ενώ η ΑΔΑΕ δεν θα ασχολείται πλέον με αυτές, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη αφού η ΓΓΔΕ είχε κατακλυστεί από εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες έφθασαν τις 2.688. Από αυτές, οι 1.576 αντιστοιχούν σε 4.333 ΑΦΜ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δυναμικό της ΓΓΔΕ 400 ελεγκτές ασχολούνται μόνο με εισαγγελικές παραγγελίες και μπορούν να φέρουν σε πέρας λιγότερους από 1.000 ελέγχους κάθε χρόνο, καταδεικνύεται η αδυναμία της φορολογικής διοίκησης να ελέγξει το σύνολο αυτών των υποθέσεων, αλλά και να καθορίσει η ίδια τους ελέγχους που θέλει να κάνει κατά προτεραιότητα, με στόχο την είσπραξη εσόδων.

Άλλο παράδειγμα είναι ότι στους ελεγκτές της ΥΕΔΔΕ (υπηρεσία ερευνών και διασφάλισης δημοσίων εσόδων), που υπηρετούν 147 ελεγκτές, εκκρεμούν 1.170 υποθέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4.623 ταυτοποιημένα ΑΦΜ. Αυτοί είναι άλλωστε και οι λόγοι που κρίθηκε ότι οι δύο υπηρεσίες πρέπει να χωρίσουν αρμοδιότητες και προσωπικό, ώστε να μη διαπιστώνεται το φαινόμενο παράλληλων ερευνών, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που μπορεί το ίδιο ΑΦΜ να ελέγχεται και από τους δύο φορείς! Μετά την ολοκλήρωση κάθε έρευνας από τα στελέχη της δομής, εφόσον προκύπτει η τέλεση αξιόποινων παραβάσεων θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία θα διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ μαζί με τον φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος και να ασκηθεί στη συνέχεια η ποινική δίωξη από τον οικ. εισαγγελέα.

Οι προτεραιότητες

Μέχρι σήμερα, η πρακτική που ακολουθούνταν ήταν διαφορετική αφού οι εισαγγελικές παραγγελίες έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα. Η ΑΑΔΕ προτεραιοποιώντας τους ελέγχους κατά τον κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προέτασσε εκείνες που θεωρούσε ότι έχουν τη δυνατότητα μεγάλης εισπραξιμότητας. Το ζητούμενο τώρα με το επίμαχο σχέδιο νόμου είναι να απαλλαγεί η φορολογική διοίκηση από έναν πολύ μεγάλο προανακριτικό φόρτο που αφορά τις εισαγγελικές έρευνες, καθώς στόχος των τελευταίων δεν είναι μόνο τα έσοδα αλλά και ο ποινικός κολασμός μίας πράξης που έχει απαξία. Με δύο λόγια, οι Εισαγγελικές Αρχές διερευνούν τη νομιμότητα και την τέλεση ποινικών αδικημάτων που πιθανώς να μην έχουν την εισπραξιμότητα που απαιτούν τα φορολογικά έσοδα, αλλά ενέχουν σημαντική κοινωνική και ηθική απαξία και συνεπώς στοχεύουν και στην ανάλογη τιμωρία. Το σχέδιο νόμου εάν και βρίσκεται σε τελικό στάδιο εντούτοις φαίνεται ότι «κολλάει» στις διαφωνίες μεταξύ οικονομικού εισαγγελέα και ΑΑΔΕ.

Τα σημεία της διαφωνίας είναι τα εξής:

• Η ΑΑΔΕ προτείνει το πόρισμα ελέγχου που θα συντάσσεται από τον ελεγκτή της Δομής να επανελέγχεται από την ίδια και να μπορούν τα στελέχη της να διαφοροποιηθούν από τα συμπεράσματά του με ειδική αιτιολογία. Η άλλη πλευρά διαφωνεί, όχι μόνο γιατί με αυτόν τον επανέλεγχο καταδεικνύεται η μη ύπαρξη αυτοτέλειας των δύο φορέων, αλλά και γιατί επιπλέον πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία που δεν θα αποφορτίσει την ΑΑΔΕ, η οποία θα λειτουργεί ως οιονεί «εφετείο».

• Στην περίπτωση παράλληλων ερευνών, η ΑΑΔΕ προτείνει να υπάρχει συντονισμός των υπηρεσιών, για την Οικονομική Εισαγγελία τον τελικό λόγο πρέπει να έχει ο εισαγγελέας

• Για τις ήδη εκκρεμείς εισαγγελικές υποθέσεις που βρίσκονται στην ΑΑΔΕ, η θέση των εισαγγελέων είναι ότι πρέπει να παραμείνουν εκεί όσες έχουν προτεραιοποιηθεί και όσες έχουν λάβει εντολές ελέγχου. Αντίθετα, η ΑΑΔΕ έχει την άποψη ότι όσες υποθέσεις βρίσκονται στα κλιμάκιά της (ΚΕΦΟΜΕΠ, ΥΕΔΔΕ, ΔΟΥ) να μεταφερθούν στη δομή, μόλις ενεργοποιηθεί. Πρότασή της είναι να κρατήσει μόνο τις ώριμες δικογραφίες και εκείνες που θα κριθεί σκόπιμο να ξεκινήσουν. «Η πρόταση αυτή, εκτός του ότι στηρίζεται σε ασαφή κριτήρια, θα δημιουργήσει επιπλέον την εντύπωση ότι επιχειρείται η κατά βούληση απόσπαση συγκεκριμένων υποθέσεων από τον οικονομικό εισαγγελέα» λένε σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό οι οικονομικοί εισαγγελείς.

ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ

Οι εισαγγελείς διαφωνούν με την πρόταση της ΑΑΔΕ να υπάρξει διάταξη που θα προβλέπει ότι τα όργανά της δεν θα έχουν καμία ποινική, αστική ή πειθαρχική ευθύνη εάν παρέλθει ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να εγείρει αξιώσεις για τις εισαγγελικές παραγγελίες που θα μεταφερθούν από την ΑΑΔΕ στη νέα δομή.

Πηγή:www.ethnos.gr