Ποιο εύκολα θα χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων από 1η Ιουλίου.