Υπ. Οικ.: Περιορισμός ωρών εισόδου κοινού και μέτρα κατά της διασποράς του Κορωνοϊού σε υπηρεσίες του

Δημοσιεύθηκε η νέα ΠΝΠ 01.05.2020 - Όλα όσα προβλέπονται για φορολογικά και εργασιακά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδικας: 101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-3338318,467
Fax: 210-3338201
E-mail: d4@glk.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού και μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών»

Με σκοπό την προστασία των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των πολιτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες, από τη διάδοση της ασθένειας COVID-19 που προκαλεί ο νέος κορωνοïός, γνωστός με την επιστημονική ονομασία SARS-CoV-2, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την αριθ. 31145 ΕΞ 2020/13-3-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών», (ΦΕΚ Β΄866, ΑΔΑ: ΩΩ2ΜΗΤΥΠ) περιορίστηκαν οι ώρες εισόδου κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κατά 50% έως την 10η Απριλίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού.

Οι ώρες εισόδου κοινού διαμορφώνονται πλέον ως εξής:
α) Στις Κεντρικές Υπηρεσίες:
αα) Ώρες εισόδου του κοινού: 12:00 – 13:30
ββ) Ώρες εισόδου των λογιστών: 11:00 – 13:00
γγ) Ώρες εισόδου των δικαστικών επιμελητών: 09:30 – 12:15
β) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες:
αα) Στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), ώρες εισόδου του κοινού: 09:00 – 12:00
ββ) Στις Κτηματικές Υπηρεσίες, ώρες εισόδου του κοινού: 08:00 – 10:45
γ) Στα γραφεία πρωτοκόλλου, ώρες εισόδου του κοινού: 07:30 – 11:30
δ) Σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ώρες εισόδου δικηγόρων: 09:00 – 13:00

2. Κατά τις ανωτέρω ώρες, περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο η προσέλευση του κοινού στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία και θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα.

Ειδικότερα:

α) Οι υπηρεσίες λαμβάνουν τα αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Στο email ή στο τηλέφωνο ο αιτών θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο). Τα αιτούμενα τυχόν έγγραφα αποστέλλονται στον αιτούντα ηλεκτρονικά μέσω email από την ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό.

β) Εφόσον η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις υπηρεσίες, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης, πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο καθορισμός των συναντήσεων κατά τα ανωτέρω, γίνεται σε συνεννόηση του αρμόδιου υπαλλήλου με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

γ) Σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του υπαλλήλου, καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται φυσική παρουσία συναλλασσομένου, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

δ) Κατά την είσοδο του κοινού στην υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των προσώπων που εισέρχονται. Τα στοιχεία κάθε φυσικού προσώπου που εισέρχεται στο χώρο της υπηρεσίας καταχωρούνται στο βιβλίο εισόδου, σύμφωνα με την αριθ. 29967ΕΞ2020/11.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών.

ε) Στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού προγραμματισμένων συναντήσεων με το κοινό, ανανεώνονται εφόσον απαιτείται, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπηρεσιών που βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και αναρτώνται σε εμφανές σημείο στην είσοδο των υπηρεσιών με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών.

στ) Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, αναρτάται, σε κάθε κτίριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου και σε εμφανές σημείο, ανακοίνωση σχετικά με τον περιορισμό της εισόδου κοινού, στην οποία αναγράφονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας τα οποία μπορούν να καλούν οι συναλλασσόμενοι προκειμένου να καθοριστεί προγραμματισμένη συνάντηση σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία, καθώς και η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή τυχόν αιτημάτων, ερωτημάτων κ.λπ..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Κατεβάστε και εκτυπώστε την εγκύκλιο εδώ