Νέο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ για Ελεύθερες Ζώνες

Εφημερίδα: “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Ημερομηνία: 07/03/2016  

Διαβάστε το άρθρ εδώ