Δεν ισχύουν οι φοροεκπτώσεις όταν ο εργοδότης έχει έδρα στο εξωτερικό.

Εφημερίδα: “Η ΑΝΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Ημερομηνία: 14/07/2016  

Διαβάστε το άρθρο εδώ