Πώς οι φορολογούμενοι μπορούν να ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ για ανακριβείς δηλώσεις. Τι αλλάζει με την υποβολή δηλώσεων μετά την εντολή ελέγχου.

tropopoihtikes dhlwseis

23/01/2018

tropopoihtikes dhlwseis

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος 4512/2018, σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα υποβολής δήλωσης μετά την έκδοση εντολής ελέγχου τους φορολογούμενους.

Έτσι, τίθενται σε ισχύ νομοθετικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες δίνεται πλέον η δυνατότητα, να υποβάλλει κάποιος, είτε αρχική, είτε τροποποιητική δήλωση και μετά την έκδοση εντολής ελέγχου.

Έως τώρα ο νόμος όριζε ότι από τη στιγμή που εκδιδόταν εντολή ελέγχου για κάποιο φορολογούμενο, δεν μπορούσε εκ των υστέρων να υποβάλλει καμία δήλωση, και εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να τροποποιήσει και να συμπληρώσει μία δήλωση.

Πλέον όλοι οι φορολογούμενοι με το νέο νόμο, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν και αρχική, καθώς και τροποποιητική δήλωση ακόμα και μετά την έκδοση της εντολής ελέγχου. Ορίζεται επίσης ότι εάν υποβληθεί δήλωση μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, και πληρώσει κάποιος το φόρο που του αναλογεί, εντός 30 ημερών, τότε θα κληθεί να καταβάλλει ως πρόστιμο μόνο το 60% και όχι το 100% του ποσού που του αναλογεί.

Παράδειγμα

Εάν κάποιος βαρύνεται με παράβαση του ΦΠΑ και ο φόρος που προκύπτει είναι 100.000 ευρώ, με βάση το νόμο, το πρόστιμο για ανακριβή δήλωση, είναι το 50% επί του αρχικού φόρου. Έτσι, ο αρχικός φόρος είναι 100.000 ευρώ και το πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Σε περίπτωση όμως που εξοφλήσει το πρόστιμο εντός 30 ημερών, θα καταβάλλει μόνο το 60% του προστίμου, το οποίο ισοδυναμεί με 30.000 ευρώ αντί για τις 50.000 ευρώ.

Έτσι, θα πληρώσει 100.000 ευρώ φόρο και 30.000 ευρώ πρόστιμο, συνολικά 130.000 ευρώ, αντί 150.000 ευρώ.

Επίσης, ο φορολογούμενος θα πληρώσει 130.000 ευρώ, σε αντίθεση με τις παλαιές ρυθμίσεις, οι οποίες όριζαν ότι θα πληρώνει σε πρόστιμο το 120% του φόρου. Αυτό σήμαινε ότι με το προηγούμενο καθεστώς ο φόρος ήταν 100.000 ευρώ και μαζί με το πρόστιμο των 120.000 ευρώ, το σύνολο ανερχόταν στις 220.000 ευρώ.

πηγή: forologikanea.gr