Αποσύρθηκε φωτογραφική διάταξη υπέρ των εταιρειών του διαδικτυακού.

Εφημερίδα: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”

Ημερομηνία: 23/05/2016  

Διαβάστε το άρθρο εδώ