Εγκύκλιος ΓΓΔΕ: Απόσβεση περιουσιακού στοιχείου.

efhmerides

“Εγκύκλιος ΓΓΔΕ: Απόσβεση περιουσιακού στοιχείου”

Εφημερίδα: “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Ημερομηνία: 17/06/2016  

Διαβάστε το άρθρο εδώ