ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΥ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

ypomnhma elegktvn z doy thessalonikhs 2

14/06/2018

ypomnhma elegktvn z doy thessalonikhs 2

 

Θέμα: «Υπόμνημα των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης – Μη επίλυση των προβλημάτων του ελεγκτικού μηχανισμού και δημιουργία επιπλέον προβλημάτων με ανάθεση ελέγχων στο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, αρμοδιότητας των τελωνειακών αρχών»

 

 

 

Κ. Διοικητά,

 

 

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 58/30-04-2018 εγγράφου του συλλόγου μας για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο επιλογής και τον αριθμό των υποθέσεων προς έλεγχο, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. πρωτ. 42971/29-05-2018 υπόμνημα των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης για την μη επίλυση των προβλημάτων του ελεγκτικού μηχανισμού και την περαιτέρω επιβάρυνσή του με νέες τελωνειακές αρμοδιότητες.    

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

 

     ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                          ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 

Επισυνάπτεται: Το υπ’ αρ. πρωτ. 42971/29-05-2018 υπόμνημα των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.Ο.Υ. Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                             Θεσσαλονίκη, 25-05-2018                        

                

ΠΡΟΣ :

  1. Σύλλογο Εφοριακών Ν. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής
  2. Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Y.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

  1. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., κ. Πιτσιλή Γεώργιο
  2. Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης, κ. Σαϊτη Ευθύμιο
  3. Διευθυντή Διεύθυνσης Ελέγχου, κ. Κατσίπη Ιωάννη
  4. Διευθύντρια Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Κολυβοδιάκου Μαρίνα
  5. Προϊστάμενο Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, κ. Κουτμερίδη Ευστάθιο
  6. Προϊστάμενο Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, κ. Μάνο Αντώνιο

ΘΕΜΑ : Μη επίλυση των προβλημάτων του ελεγκτικού μηχανισμού και δημιουργία επιπλέον προβλημάτων με ανάθεση ελέγχων στο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, αρμοδιότητας των τελωνειακών αρχών.

Με την παρούσα σας υπενθυμίζουμε ότι σας γνωστοποιήθηκαν με το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 52604/20-06-2017 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης τα κατωτέρω αναφερόμενα προβλήματα :

α) Η μη τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη των ελεγκτών,

β) Η παντελής έλλειψη νομικής κάλυψης και προστασίας των ελεγκτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ) Το πλήθος των εντολών ελέγχου, η πλειονότητα των οποίων εκτελείται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως της προτεραιοποίησης λόγω της φύσης τους (επιστροφές εισοδήματος – Φ.Π.Α, δελτία, έλεγχος V.I.E.S., εισαγγελικές παραγγελίες, κ.τ.λ.),

δ) Η υποστελέχωση του Τμήματος Ελέγχου, με αποτέλεσμα οι υπηρετούντες υπάλληλοι σε αυτά να είναι χρεωμένοι με υπερβολικό αριθμό εντολών και

ε) Η επιφόρτιση των ελεγκτών με τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου.

Τα ανωτέρω προβλήματα, μέχρι σήμερα δεν επιλύθηκαν, παρά τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις που παρασχέθηκαν από τους αρμόδιους παράγοντες. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται το πόρισμα της επιτροπής που συνέστησε ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. για την ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και το προσχέδιο διατάξεων νόμου, το οποίο εγχειρίσθηκε εδώ και 3,5 μήνες στην Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ, καθώς και τις τοποθετήσεις και αναφορές του ίδιου του κ. Διοικητή για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και την επένδυση στην εσωτερική εκπαίδευση ποιότητας των εργαζομένων και σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, με τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμό.   

Και όχι μόνο δεν επιλύθηκαν τα ανωτέρω, αλλά η ήδη βεβαρημένη κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω :

α) με την κοινοποίηση της προτεραιοποίησης των υποθέσεων ελέγχου έτους 2018 στις αρχές Μαΐου και όχι στο τέλος του προηγούμενου έτους,

β) με έναν υπέρογκο αριθμό προτεραιοποιημένων υποθέσεων ανά ελεγκτή, παραγραφόμενων και μη (κατά μέσο όρο 24 υποθέσεις ανά ελεγκτή) και

γ) με το ποσοστό των παραγραφόμενων υποθέσεων να ξεπερνά το 60% των προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχου, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013.

Επιπλέον, η Φορολογική Διοίκηση αποφάσισε να αναθέσει στους ελεγκτές τη διενέργεια επιπλέον ελέγχων στο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου χωρίς καμία εκπαίδευση και ενημέρωση, αρμοδιότητας εκ του νόμου των τελωνειακών αρχών. Ως ρητά αναφέρεται στην Έκθεση Απολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017 και προγραμματισμού δραστηριοτήτων της για το έτος 2018 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, σε ετήσια βάση λαμβάνονται μέτρα και υλοποιούνται δράσεις τόσο προληπτικές όσο και κατασταλτικές για την περιστολή του φαινομένου του λαθρεμπορίου και την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών του, με τη διενέργεια ελέγχων δίωξης από τις Τελωνιακές Αρχές (μέρος αυτών των τελωνειακών ελέγχων έγιναν βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ελέγχου Καυσίμων, με τo αριθ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ164352 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/23-12-2016 έγγραφο).

Η ίδια η Φορολογική Διοίκηση επιφορτίζει συνεχώς και κατά τη διάρκεια του έτους με νέα καθήκοντα τα Τμήματα Ελέγχου, οδηγώντας τους ελεγκτές σε αδυναμία επίτευξης των κυρίων στόχων, που η ίδια η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού θέτει κατά έτος. Ενδεικτικά, η κοινοποίηση των εντολών ελέγχου και των γνωστοποιήσεων βάσει της ΠΟΛ. 1073/2018 και η παραλαβή και η αξιοποίηση των Δελτίων Πληροφοριών για τις μεταφερόμενες υποθέσεις του Σ.Δ.Ο.Ε..

«……Προφανώς, αυτή δεν είναι η Φορολογική Διοίκηση και ο ελεγκτικός μηχανισμός της που θέλουμε να έχουμε σε τρία χρόνια από τώρα».

Αιτούμαστε  :

α) Τον ορθολογικό επανασχεδιασμό από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, τη Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και τη Διεύθυνση Ελέγχου των προτεραιοποιημένων υποθέσεων για το έτος 2018, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των προτεραιοποιημένων υποθέσεων, όσο και το ποσοστό των παραγραφόμενων αυτών,

β) Την άμεση ψήφιση του νόμου για την αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη των ελεγκτών (με εξαίρεση την περίπτωση του δόλου) και τη νομική κάλυψη και προστασία τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ) Την επιπλέον στελέχωση και ενίσχυση του Τμήματος Ελέγχου και τη βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρωπίνου δυναμικού και

δ) Τη μη ανάθεση άλλων καθηκόντων στους ελεγκτές, που δεν άπτονται των φορολογικών αρμοδιοτήτων των Δ.Ο.Υ..

Τέλος, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι παρόλα τα σοβαρά προβλήματα, οι ελεγκτές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των υποθέσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, χωρίς να ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Ελέγχου και εν γένει της Φορολογικής Διοίκησης, οι οποίες δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.  


ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ”