ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΦΟΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Υ.Σ. 23.08.2017)

11/09/2017

poedoy

Δείτε την απόφαση του διοκητήτη της Α.Α.Δ.Ε. εδώ