ΠΟΕ-ΔΟΥ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021

ΠΟΕ - ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 18.5.2021
Αρ. Πρωτ.: 1856

Προς: τα μέλη μας, συλλόγους εργαζομένων όλης της χώρας

 

Συνάδελφοι/σσες

Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 17.5.2021 σας αποστέλλουμε συνημμένη τη Δήλωση Επιφύλαξης από την παραλαβή ή τη γνωστοποίηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων έτους 2021.

Το συνημμένο έγγραφο απευθύνεται στους συναδέλφους που υπηρετούν στα τμήματα ελέγχου των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ, ΥΕΔΔΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ) αφού οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις είναι η βάση για την αξιολόγηση του έτους 2021.

Οι υπογραφές να συλλεχθούν από το σύνολο των ελεγκτών με συγκεντρωτική κατάσταση επισυναπτόμενα τις ατομικές δηλώσεις επιφύλαξης (όπως το υπόδειγμα) και να λάβουν κοινό αριθμό πρωτοκόλλου ανά Υπηρεσία.

Επισυνάπτεται

 Η αρ. πρωτ. 1856/18-05-21 επιστολή της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. με την δήλωση επιφύλαξης