ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

24/05/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ