Πρόσκληση για ενίσχυση Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Πρόσκληση για ενίσχυση Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Θέμα: «Ενίσχυση Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και Δ.Ο.Υ. με προσωπικό για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων».

Για την υλοποίηση των ως άνω ελέγχων πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό του κλάδου Εφοριακών οι Υπηρεσίες Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ως κάτωθι:

 1. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής
 2. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής -Υποδιεύθυνση Δ’ Προληπτικών Ελέγχων με έδρα την Λαμία
 3. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης
 4. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης – Υποδιεύθυνση Δ’ Προληπτικών Ελέγχων με έδρα την Κομοτηνή
 5. Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας
 6. Δ.Ο.Υ. Σύρου
 7. Δ.Ο.Υ. Θήρας
 8. Δ.Ο.Υ. Πάρου
 9. Δ.Ο.Υ. Νάξου
 10. Δ.Ο.Υ. Μυκόνου
 11. Δ.Ο.Υ. Κώ
 12. Δ.Ο.Υ. Ρόδου
 13. Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου
 14. Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών
 15. Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας,

για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Προκειμένου να ενισχυθούν οι ως άνω υπηρεσίες, καλούνται οι υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών, που ανήκουν οργανικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο 1 μέχρι 08/06/2021,  και να το αποστείλουν στο e-mail: i.katsoura@aade.gr.

Το σχετικό έντυπο θα αποσταλεί διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.