ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΑΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΑΔΕ

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης εδώ