ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 29.12.2017

poedoy

04/01/2017

poedoy

Διαβάστε την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. εδώ