Η νέα απόφαση με τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ για το Βαθμολογίο, την Κινητικότητα και την Κατάταξη σε ΠΘΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 18-11-2020 με την επικαιροποίηση και τον καθορισμό των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Γενικές Διευθύνσεις

1) Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.
2) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
4) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.
5) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
6) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.

Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή

1) Γραφείο Διοικητή.
2) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.
3) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
4) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.
5) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
6) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.
7) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
8) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών.
9) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
10) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας.
11) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναπτύσσονται λεπτομερώς στο παράρτημα.

Δείτε τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας της ΑΑΔΕ εδώ