Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α-Β΄ Tάξης (πλην Αττικής).

07/09/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφιότητας εδώ