ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Τρίτη 20.12.2022

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 21.2.2023

Αθήνα 15.12.2022

  Αρ. Πρωτ : 2191

                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

                                 ΚΟΙΝ:   Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας  

   

                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                     

        Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την   ΤΡΙΤΗ 20.12.2022 και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση -τρέχοντα θέματα.
 2. Υποστελέχωση υπηρεσιών.
 3. Διεκδίκηση Π.Δ και ελεγκτικού επιδόματος στο ΥΠΟΙΚ.
 4. Συνθήκες υπηρεσιών.
 5. Διόρθωση Π.Θ.Ε.
 6. Μοριακό σύστημα -κανόνες μεταθέσεων και μετακινήσεων.
 7. Υιοθέτηση της εισήγησης της Φορολογικής Επιθεώρησης για την τροποποίηση της παρ. 2 άρθρο 53 του ΚΦΔ.
 8. Ανανέωση σύμβασης
 9. Ανανέωση σύμβασης Τεχνικού Διαχειριστή.
 10. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 14.10.2022 έως 14.12.2022
 11. Έγκριση μικροδαπανών από 10.2022 έως 30.11.2022 .