Δικηγορικές και ελεγκτικές εταιρείες παραδίδουν “μαθήματα” στους Εφοριακούς για ελέγχους και μεθόδους είσπραξης εσόδων

Δικηγορικές και ελεγκτικές εταιρείες παραδίδουν μαθήματα στους Εφοριακούς για ελέγχους και μεθόδους είσπραξης εσόδων

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ καταγγέλλει την ανάθεση από την ΑΑΔΕ της «εκπαίδευσης» των εφοριακών υπαλλήλων σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Τι είδους «τεχνογνωσία» μπορεί να παρέχει σε υπαλλήλους της ΑΑΔΕ η οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρία, όταν η δουλειά τους είναι ως εφοριακοί υπάλληλοι να ελέγχουν τις επιχειρήσεις – πελάτες των ελεγκτικών εταιριών; Πόσο διαφανής και ηθική μπορεί να είναι μια τέτοια διαδικασία;
  • Για ποιον ακριβώς λόγο συστάθηκε η Φορολογική Ακαδημία όταν βασικά κομμάτια της εκπαίδευσης στην ΑΑΔΕ εκχωρούνται σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες;
  • Γιατί απαξιώνονται από τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ με τέτοιο κατηγορηματικό τρόπο οι φορολογικές υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Ελέγχων, η Διεύθυνση Εισπράξεων, η Φορολογική Ακαδημία κ.λπ.;

Δικηγορικές και ελεγκτικές ιδιωτικές εταιρείες παραδίδουν μαθήματα στους Εφοριακούς για τους ελέγχους και των μεθόδων είσπραξης των εσόδων.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εφοριακών υπαλλήλων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις στους συνδικαλιστές των εργαζομένων στο υπουργείο Οικονομικών.

Αφενός καταγγέλλουν ότι υποβαθμίζονται τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, αφετέρου τονίζουν ότι εισάγονται μέθοδοι των ιδιωτικών εισπρακτικών εταιρειών, ειδικά στον τομέα της είσπραξης των χρεών προς το Δημόσιο.

Ήδη έχει ανατεθεί , στην εταιρεία PWC η διεξαγωγή σεμιναρίων στους εφοριακούς, ενώ η Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών καταγγέλλει ότι έχει ανατεθεί  η διεξαγωγή σεμιναρίων αντίστοιχων σεμιναρίων στην ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young, με θέμα τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Ακόμη καταγγέλλει ότι ανατέθηκε σε δικηγορική εταιρεία  η παροχή «μαθημάτων» για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων φορολογικών εσόδων, η οποία προφανώς θα μεταφέρει τη «τεχνογνωσία» των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εισπρακτικές εταιρείες για λογαριασμό  των τραπεζών.

Ειδικότερα, με έγγραφό της, στις 29.8.2019, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, καλεί προϊσταμένους και υπαλλήλους εφοριών σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη λειτουργία της νέα υπηρεσίας είσπραξης, το γνωστό ΚΕΟΦ. Αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως το έγγραφο αναφέρει, θα είναι:

  • Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του ΚΕΟΦ (Κέντρου Είσπραξης Οφειλών) σε νέες μορφές είσπραξης.
  • Η μετάβαση απ’ την τρέχουσα κατάσταση στη μελλοντική
  • Η ανάπτυξη του οδικού χάρτη της κεντρικοποίησης της είσπραξης
  • Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικής συνεργασίας και της κουλτούρας στοχοθεσίας των υπαλλήλων του ΚΕΟΦ.
  • Η εκπαίδευση και η αναδιοργάνωση των διαδικασιών είσπραξης, όπως το έγγραφο αναφέρει, ανατίθενται στην εταιρεία pwc, μετά απ’ την υπογραφή σχετικής σύμβασης.