ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚ.

poedoy

10/11/2016

poedoy

Διαβάστε και κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ