Πρόσκληση για την ενίσχυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Πρόσκληση για την ενίσχυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

ΔΔΑΔ Β 1064143 ΕΞ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των δομών υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων των κλάδων ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση ή απόσπαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, καθώς και βιογραφικό σημείωμα έως 19/06/20 στο email: i.katsoura@aade.gr.