ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

poedoy

04/07/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφιότητας εδώ