ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Παράταση δηλώσεων μέχρι και την 16.2.2022

Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής δηλώσεων έως 30/04/2019
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - Νέα παράταση έως 28.2.2022

Η ημερομηνία παράτασης των δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ορίστηκε τελικώς η 16η Φεβρουαρίου 2022 κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου (ήδη νόμος 4871/2021)