Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) Α’ και Β’ τάξης, της Γεν. Δ/νσης, Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ.

poedoy

07/02/2017

poedoy

Διαβάστε και κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ