ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 22.09.2017

22/09/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση εδώ