ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31.05.2018 (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

poedoy

05/06/2018

poedoy

Δείτε και κατεβάστε τις αποφάσεις του Β’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου εδώ