ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

03/08/2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α’, Β’, Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ εδώ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ) εδώ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ) εδώ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΙ Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ) εδώ