ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (ΕΚΛΟΓΕΣ Υ.Σ. ΓΓΔΕ 2016)

poedoy

22/11/2016

poedoy

Διαβάστε και κατεβάστε το έγγραφο της ΓΓΔΕ εδώ