ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

11/06/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4.6.2015 εδώ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 5.6.2015 εδώ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 10.6.2015 εδώ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.6.2015 εδώ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10.6.2015 εδώ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10.6.2015 εδώ