ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2022

Σας γνωρίζουμε ότι τη θερινή περίοδο θα λειτουργήσει η παιδική εξοχή της ΟΣΥΟ, η οποία
βρίσκεται στο Σούνιο Αττικής και συγκεκριμένα στο 71ο χιλ. της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου από παραλία και στο 67ο χιλ. από Μεσόγεια, στην οποία θα φιλοξενηθούν τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, θα φιλοξενηθούν παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2009 μέχρι 31/12/2015, σε δύο περιόδους των 290 παιδιών η κάθε μία ως εξής:
Α΄ Κατασκηνωτική περίοδος* 02 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου
Β΄ Κατασκηνωτική περίοδος* 16 Ιουλίου έως 29 Ιουλίου

* Σημειώνεται οι τι οι ημερομηνίες ενδέχεται να προσαρμοσθούν στο πλαίσιο
γενικότερων κυβερνητικών αποφάσεων περί περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.
Κατασκηνωτική περίοδος πραγματοποιείται εφόσον συμμετάσχουν τουλάχιστον 150
παιδιά. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ανωτέρω απαιτούμενος αριθμός
παιδιών για την κάθε περίοδο, θα ενοποιηθούν οι δύο περίοδοι σε μία. Εάν ο αριθμός των
παιδιών είναι μεγαλύτερος από τη χωρητικότητα της κατασκήνωσης, βάσει των μέτρων
προστασίας από τον covid-19, θα γίνει δημόσια κλήρωση.

Οι γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση της ΟΣΥΟ,
πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας
(Λεωχάρους 2), ή στο Σύλλογο τους, μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, στην οποία θα
αναγράφουν απαραίτητα την περίοδο φιλοξενίας. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται
ταχυδρομικά, ισχύει η ημερομηνία αποστολής τους. Πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής
περιόδου, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της ΟΣΥΟ στο τηλέφωνο 210-
3238339, για επιβεβαίωση της έγκρισης της αίτησης τους. Πληροφορίες και σχετικά έντυπα
αιτήσεων, μπορούν οι συνάδελφοι να βρουν στο site της Ο.Σ.Υ.Ο. (www.osyo.gr).

Με το έντυπο της αίτησης συνυποβάλλονται απαραιτήτως:
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
 Εκκαθαριστικό πρόσφατης μηνιαίας μισθοδοσίας του γονέα υπαλλήλου του Υπουργείου
Οικονομικών.
 Βεβαίωση γιατρού (Επισυνάπτεται έντυπο).

Α Ι Τ Η Σ Η – Δ Η Λ Ω Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Ο.