Ενημερωτικό σημείωμα του δικηγόρου της ΠΟΕ – ΔΟΥ σχετικά με την διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών λόγω παράνομης παράλειψης βαθμολογικής προαγωγής.

03/02/2016

Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα του δικηγόρου της ΠΟΕ – ΔΟΥ σχετικά με την διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών λόγω παράνομης παράλειψης βαθμολογικής προαγωγής εδώ