ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 04.04.2017

06/04/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε τις αποφάσεις του Β’  Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 04.04.2016 εδώ