ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 17.06.2016

21/06/2016

Διαβάστε την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. εδώ