ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 31.01.2017

poedoy

07/02/2016

poedoy

Διαβάστε την απόφαση του διοκητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ