ΟΣΥΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

ΟΣΥΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι κανόνες υγιεινής σχετικά με τη λειτουργία των κατασκηνώσεων από τα αρμόδια Υπουργεία.

Με την έκδοση τους θα εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας της κατασκήνωσης και εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν, θα επαναπροσδιοριστούν οι κατασκηνωτικές περίοδοι και θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Είναι αυτονόητο ότι κύριο μέλημα όλων μας, είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων της κατασκήνωσης.