ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.03.2017

15//03/2017

poedoy

Κατεβάστε και εκτυπώστε την απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εδώ