ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ggde1

28/09/2016

ggde1

Συνοπτικό εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα εξέδωσε η ΓΓΔΕ στο οποίο αναλύονται τα ακόλουθα:

– θέματα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων

– θέματα φόρου προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.)

– θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

– θέματα απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών

– θέματα τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας αυτοκίνητων και μοτοσικλετών

– πληροφορίες για την παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από πολίτες με αναπηρία, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης

– πληροφορίες για παραλαβή επιβατικού αυτοκίνητου από πολυτέκνους γονείς, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης

– πληροφορίες για παραλαβή επιβατικού αυτοκίνητου από γονείς με τρία τέκνα, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης

– πληροφορίες για μετοικεσία-ατέλειες

– πληροφορίες για προσωρινή εισαγωγή ΙΧ. επιβατικών αυτοκίνητων

– πληροφορίες για ατέλειες ταξιδιωτών

Δείτε και κατεβάστε το εγχειρίδιο εδώ