Σαρωτικές αλλαγές στο μισθολόγιο του Δημοσίου

doy

21/10/2015

doy

Σχεδόν έτοιμη είναι η διαμόρφωση του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο, το οποίο θα αποσυνδεθεί από το βαθμολόγιο, επιφέροντας σαρωτικές αλλαγές στις μισθολογικές απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων. 
Σύμφωνα με το «Έθνος» το ν/σ θα κατατεθεί εντός του Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει: 

1. Αποσύνδεση των αυξήσεων από το βαθμολόγιο
Οι μισθολογικές αυξήσεις – όποτε αποφασιστεί να «ξεπαγώσουν» θα αποδίδονται με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας και όχι με βάση τον βαθμό που καταλαμβάνει ένας υπάλληλος. 

Η βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων που αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες θα αφορά μόνο τη δυνατότητα που θα έχουν οι εργαζόμενοι να καταλάβουν θέσεις ευθύνης. 

Για τον λόγο αυτόν, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. προετοιμάζει το νέο βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα εφαρμοστεί εντός του 2016, με την αξιοποίηση μεταβατικών διατάξεων. 

2. Αλλαγή κλιμάκων ανά διετία και τριετία
Για τις κατηγορίες υπαλλήλων ΥΕ και ΔΕ το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 13 μισθολογικά κλιμάκια τα οποία θα αποδίδουν ωριμάνσεις στους βασικούς μισθούς ανά τριετία. 

Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 19 μισθολογικά κλιμάκια, που θα αποδίδουν αυξήσεις ανά διετία. 

Με τη διαφορά ωρίμανσης των μισθών επιτυγχάνεται το «άνοιγμα της ψαλίδας» μεταξύ προσοντούχων και εργαζομένων με χαμηλότερα προσόντα, που έχουν ζητήσει οι δανειστές. 

3. Διατηρείται στη μείωση του μισθού η προσωπική διαφορά 
Βασικός πυλώνας θα είναι η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση που με το νέο μισθολόγιο υπάρχει ονομαστική μείωση του βασικού μισθού. 
Ο υπάλληλος θα διατηρεί στις αποδοχές του το πλεονάζον ποσό ως προσωπική διαφορά. 

4. Αύξηση 50 έως 100 Ευρώ στο επίδομα θέσης 
Στη λογική του “ανοίγματος της ψαλίδας” μεταξύ προσοντούχων και μη προσοντούχων υπαλλήλων, που έχουν ζητήσει τα τεχνικά κλιμάκια των εταίρων, συζητείται και η αύξηση κατά 50 – 100 ευρώ των επιδομάτων θέσης ευθύνης, που λαμβάνουν οι Προϊστάμενοι. 

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπάρχει και το σενάριο να υπολογίζεται το επίδομα θέσης ευθύνης ως ποσοστό επί του βασικού μισθού, που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις θέσεις. 

5. Παραμένουν τα τέσσερα επιδόματα
Τα 4 επιδόματα που αποδίδονται στους δημοσίους υπαλλήλους (οικογενειακή παροχή, επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών, ανθυγιεινής εργασίας και επίδομα θέσης ευθύνης) παραμένουν ως έχουν.

Επίσης, στόχος της Κυβέρνησης είναι να διατηρήσει τους ίδιους εισαγωγικούς μισθούς που ισχύουν σήμερα, πάνω στους οποίους θα “χτιστεί” το νέο μισθολόγιο.

Με το «πάγωμα» των μισθολογικών και βαθμολογικών εξελίξεων των υπαλλήλων την τελευταία τετραετία, η Κυβέρνηση σχεδιάζει το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων οι οποίες όμως αποδεσμεύονται από τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει από τη μία πλευρά να δοθούν έστω μικρές αυξήσεις, κυρίως σε όσους έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας, οι οποίες θα κυμαίνονται από 23 – 40 Ευρώ ανά μισθολογικό κλιμάκιο μετά από 4 χρόνια περικοπών στους μισθούς του Δημοσίου, αλλά και «παγώματος» στη βαθμολογική εξέλιξη των εργαζομένων. Από την άλλη, επιδιώκει να ξεκινήσει τη διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης στο Δημόσιο, η οποία όμως δεν θα επηρεάσει το μισθολογικό κόστος. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, με τον νέο νόμο για το μισθολόγιο του Δημοσίου θα γίνει επανακατάταξη όλων των υπαλλήλων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.
Κερδισμένοι θα είναι οι υπάλληλοι που έχουν… κολλήσει στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού που έχουν καταταχθεί, καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποδώσει τις μισθολογικές ωριμάνσεις που δικαιούνται με βάση το νέο μισθολόγιο.

Για παράδειγμα, υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχει προσληφθεί το 2009 και έχει περάσει το διετές δοκιμαστικό στάδιο, σήμερα λαμβάνει ακόμα τον εισαγωγικό μισθό των 1.092 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ο υπάλληλος θα καταταγεί στο 3ο κλιμάκιο, καθώς θα του αναγνωριστούν πέντε χρόνια προϋπηρεσίας. Εάν οι μισθολογικές ωριμάνσεις κλειδώσουν στο 3% ανά κλιμάκιο, τότε θα λάβει αύξηση 101 ευρώ και βασικό 1.193 ευρώ.

Υπάλληλος τεχνολογικής εκπαίδευσης που το 2012 σταμάτησε στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού Ε’ με 8 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει βασικό μισθό 1.187 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στο 5ο κλιμάκιο και θα λάβει βασικό 1.202 ευρώ. 
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, με το νέο μισθολόγιο οι υπάλληλοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας θα δουν τις αποδοχές τους να «παγώνουν» για τα επόμενα χρόνια λόγω της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς.

Για παράδειγμα, υπάλληλος πανεπιστημιακής μόρφωσης με 26 χρόνια προϋπηρεσίας ανήκει στο τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο του Γ’ βαθμού και λαμβάνει βασικό 1.719 ευρώ μεικτά. Πλέον θα καταταγεί στο 12ο κλιμάκιο και θα έχει ονομαστικό βασικό μισθό 1.556,93 ευρώ. Οι αποδοχές δεν θα μειωθούν, αφού το ποσό των 163 ευρώ με το οποίο μειώνεται ονομαστικά ο βασικός μισθός θα το λαμβάνει ως προσωπική διαφορά. 
Το ποσό θα συμψηφίζεται τα επόμενα χρόνια με τις ωριμάνσεις, οπότε ο υπάλληλος θα λάβει αύξηση στον μισθό του έπειτα από έξι χρόνια, που θα έχει… εξαφανισθεί η προσωπική διαφορά. 

Έτσι το 2018 που θα ενταχθεί στο κλιμάκιο 13 θα έχει βασικό μισθό 1.603 ευρώ και προσωπική διαφορά 117 ευρώ (163-46 ευρώ) κ.ο.κ. 

Οι νέοι μισθοί

Στους πίνακες που ακολουθούν και η αναπροσαρμογή ανά μισθολογικό κλιμάκιο, με βάση το βασικό σενάριο του νέου μισθολογίου, που επεξεργάζεται η Κυβέρνηση, υπολογίζεται στο 3% του μισθού του προηγούμενου κλιμακίου.

YE

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΜΙΣΘΟΣ 780,00 (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

1 803,40 23,40
2 827,50 24,10
3 852,33 24,83
4 877,90 25,57
5 904,23 26,34
6 931,36 27,13
7 959,30 27,94
8 988,08 28,78
9 1.017,72 29,64
10 1.048,25 30,53
11 1.079,70 31,45
12 1.112,09 32,39
13 1.145,46 33,36

ΔΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ 858,00 (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1 883,74 25,74
2 910,25 26,51
3 937,56 27,31
4 965,69 28,13
5 994,66 28,97
6 1.024,50 29,84
7 1.055,23 30,73
8 1.086,89 31,66
9 1.119,50 32,61
10 1.153,08 33,58
11 1.187,67 34,59
12 1.223,30 35,63
13 1.260,00 36,70

TE

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ 1.037,00 (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1 1.068,11 31,11
2 1.100,15 32,04
3 1.133,16 33,00
4 1.167,15 33,99
5 1.202,17 35,01
6 1.238,23 36,07
7 1.275,38 37,15
8 1.313,64 38,26
9 1.353,05 39,41
10 1.393,64 40,59
11 1.435,45 41,81
12 1.478,51 43,06
13 1.522,87 44,36
14 1.568,56 45,69
15 1.615,61 47,06
16 1.664,08 48,47
17 1.714,00 49,92
18 1.765,42 51,42
19 1.818,39 52,96

ΠΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ 1.092,00 (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1 1.124,76 32,76
2 1.158,50 33,74
3 1.193,26 34,76
4 1.229,06 35,80
5 1.265,93 36,87
6 1.303,91 37,98
7 1.343,02 39,12
8 1.383,31 40,29
9 1.424,81 41,50
10 1.467,56 42,74
11 1.511,58 44,03
12 1.556,93 45,35
13 1.603,64 46,71
14 1.651,75 48,11
15 1.701,30 49,55
16 1.752,34 51,04
17 1.804,91 52,57
18 1.859,06 54,15
19 1.914,83 55,77

Πηγή: www.zougla.gr