Με 9.550 ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξοπλίζονται ΑΑΔΕ, Υπ. Οικονομικών και ΓΓΠΣ

Με 9.550 ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξοπλίζονται ΑΑΔΕ, Υπ. Οικονομικών και ΓΓΠΣ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με 9.550 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ισάριθμες οθόνες αναβαθμίζεται για το 2021 ο εξοπλισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από κεντρικό διαγωνισμό που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών.

Η σύμβαση θα αποσταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να ακολουθήσει η υπογραφή της και η παράδοση του εξοπλισμού.

Ειδικότερα, μέσω του διαγωνισμού πρόκειται να γίνει προμήθεια

για την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) σε επιτευχθείσες τιμές 7.375.958 € (προ ΦΠΑ) ·
-7.700 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (DESKTOP) μεσαίων επιδόσεων
– 600 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (DESKTOP)  υψηλών επιδόσεων
– 8.300 επίπεδων οθονών LED  23 ιντσών

για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ σε επιτευχθείσες τιμές  873.880 € (προ ΦΠΑ)
-1.000 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (DESKTOP) μεσαίων επιδόσεων
-1.000 επίπεδων οθονών LED  23 ιντσών

– και για τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΓΠΣ) σε επιτευχθείσες τιμές 253.287  € (προ ΦΠΑ)
– 250 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (DESKTOP)  υψηλών επιδόσεων
– 250 επίπεδων οθονών LED  23 ιντσών.

Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες τις ΑΑΔΕ προγραμματίζεται η προμήθεια άλλων 950 ηλεκτρονικών υπολογιστών εντός της επόμενης διετίας.