ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 17.07.2017 της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

paratash forologikvn dhlvsevn

29/06/2017

paratash forologikvn dhlvsevn

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό τυπογραφείο στο ΦΕΚ Β΄2239 η ΠΟΛ.1094/2017, με την οποία παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 17 Ιουλίου.

 

Στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που απεστάλη μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου στο ΦΕΚ, αναφέρονται τα εξής:

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, εκτιμώντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων των λογιστών της χώρας, αποφάσισε να προχωρήσει σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.


Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17
η Ιουλίου 2017.


Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 17
η Ιουλίου 2017.

 

Δείτε την απόφαση εδώ.