ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με τον “Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.)”

odhgos gia thn orthi katartish kai ekdosh egrafwn

28/12/2017

odhgos gia thn orthi katartish kai ekdosh egrafwn

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1192277 ΕΞ 2017
Αποστολή του «Οδηγού για την ορθή κατάρτιση και έκδοση εγγράφων, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.)»», έκδοσης Δεκεμβρίου 2017

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1192277 ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο: 210-3222516
Fax: 210-3230829
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή του «Οδηγού για την ορθή κατάρτιση και έκδοση εγγράφων, σύμφωνα με τον “Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.)”», έκδοσης Δεκεμβρίου 2017.

1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, τον αναφερόμενο στο θέμα Οδηγό, για χρήση από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και υποστήριξη του έργου τους.

2. Επισημαίνεται ότι:

α) Ο παραπάνω Οδηγός εκδόθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. με τους αποδέκτες των εγγράφων αυτών.

β) Στον ως άνω Οδηγό συγκεντρώνονται και καταγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, οι κανόνες που αφορούν στην έννοια, στα είδη και στη δομή των εγγράφων, που εκδίδουν οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και οι νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις, σχετικά με την κατάρτιση και την εμφάνιση αυτών.

γ) Η ύλη του προαναφερθέντος Οδηγού καταρτίστηκε από το Τμήμα Δ’ – Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), σύμφωνα με τις βασικές αρχές, που ορίζονται στον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.), ο οποίος εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), τον Ιανουάριο 2003.

3. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του Οδηγού, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι αυτών και να δοθούν σχετικές οδηγίες για την ορθή χρήση του περιεχομένου του.

4. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) παρακαλείται, ύστερα από συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, για την καταχώριση του Οδηγού στην ιστοσελίδα www.aade.gr.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε και κατεβάστε τον οδηγό εδώ