ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ Δ.Ο.Υ.

Ανακαθορίζεται, από 01/11/2021 σε 03/01/2022 ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής (1ου έως και 4ου) και Θεσσαλονίκης (1ου έως και 2ου) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

Αναστέλλονται έως:

α) την 24/01/2022, η συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως

β) την 05/09/2022, η συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως

Συγχωνεύονται από 17-01-2022 :

α) η Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, Α’ τάξεως, η οποία μετονομάζεται σε «Δ.Ο.Υ. Πατρών» και στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής, καθώς και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Δυτικής Αχαΐας (Κάτω Αχαΐα)

β) η Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Βόλου, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής, καθώς και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Σκοπέλου (Σκόπελος), Σκιάθου (Σκιάθος) και Αλμυρού (Αλμυρός).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α_1093636_ΕΞ_2021