ΙΣΧΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Στο 12% των βεβαιωθέντων ποσών (Αναλυτικοί πίνακες).

listes forodiafyghs 1

08/03/2018

listes forodiafyghs 1

Ισχνές παραμένουν οι εισπράξεις από τα βεβαιωθέντα ποσά που προέκυψαν από τους ελέγχους της φορολογικής διοίκησης στις διάφορες λίστες και στα εμβάσματα. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και το τέλος του 2017 είχε εισπραχθεί περίπου το 12 % των βεβαιωθέντων ποσών τα οποία όμως δεν ξεπερνούν το 1 δις ευρώ. Από τον παρακάτω πρώτο πίνακα (πίνακας Α, με στοιχεία έως 31.12.2017) προκύπτει ότι τα βεβαιωθέντα ποσά βάσει των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν και αφορούσαν στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, καθώς και στα εμβάσματα στο εξωτερικό, ανήλθαν στα 919.036.158,68 ευρώ ενώ τα εισπραχθέντα μόλις στα 107.306.176,25. 

Πίνακας Α) Στοιχεία μέχρι 31.12.2017

ΛΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ 0

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΑ

(1) (2)  (3)  (4)
ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 701 445 323.060.126,23 44.622.731,89
ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ 333 135 115.318.651,96 16.895.210,18
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 2.400 1.354 480.657.380,49 45.788.234,18
ΣΥΝΟΛΑ 3.434 1.934 919.036.158,68 107.306.176,25

Πίνακας Β) Στοιχεία μέχρι 14.5.2017

ΛΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ 0

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΑ

(1) (2)  (3)  (4)
ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 519 210 256.055.681,12 43.477.499,74
ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ 214 11 10.918.989,52 137.188,12
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 1.518 660 331.214.113,54 44.130.562,52
ΣΥΝΟΛΑ 598.188.784,18 87.745.250,38

Πηγή: www.taxheaven.gr