Τα 4 «bonus» για όσους σπεύσουν να εφαρμόσουν τα ηλεκτρονικά βιβλία

Τα 4 «bonus» για όσους σπεύσουν να εφαρμόσουν τα ηλεκτρονικά βιβλία

Μείωση χρόνου παραγραφής υποθέσεων σε 3 από 5 χρόνια, εξπρές επιστροφές φόρων, αποσβέσεις και υπερεκπτώσεις για όσους εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Φορολογικές διευκολύνσεις αποκτούν άμεσα οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που σπεύδουν να εφαρμόσουν αποκλειστικά το σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι όσοι υιοθετούν τα ηλεκτρονικά βιβλία του “MyData” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επωφελούνται από μειωμένο – κατά 2 χρόνια- χρόνο παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, από τη μείωση -στο μισό- του χρονικού περιθωρίου που εκταμιεύονται οι επιστροφές φόρων και από τις αυξημένες κατά 100% αποσβέσεις και εκπτώσεις.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών:

Από 1η Οκτωβρίου 2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

  • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ
  • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ

Από 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία όσοι επιλέξουν, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης προς την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα έχουν τα εξής οφέλη:

  • Μειώνεται στα 3 έτη από 5 για τον εκδότη του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου
  • Περιορίζεται σε 45 ημέρες από 90 το χρονικό διάστημα που η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου για τα έτη που εφαρμόζεται ηλεκτρονική τιμολόγηση
    Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%, η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα δώσουν τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να διενεργεί εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων για τα έσοδα, τις πωλήσεις, τις δαπάνες, και τα κέρδη.

Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα περιορίσουν σημαντικά λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη, καθώς και χρονοβόρες και δαιδαλώδεις διαδικασίες στη διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποθέσεων, ενώ οι συνεπείς θα λαμβάνουν άμεσα τις επιστροφές φόρου που δικαιούνται.