Υπό προϋποθέσεις η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις μισθώσεις τύπου Airbnb.

efhmerides

efhmerides

Άρθρο: “Υπό προϋποθέσεις η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις μισθώσεις τύπου Airbnb.”

Εφημερίδα: “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Ημερομηνία: 28/03/2018

Διαβάστε το άρθρo εδώ